21:23 ICT Thứ hai, 27/03/2017

Giới thiệu

7th HDBank Cup Open Chess tournament 2017

7th HDBank Cup Open Chess tournament 2017   Điều 1. Thời gian và địa điểm: – Thời gian: từ ngày 11/3 đến 18/3/2017. – Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất, 18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. – Họp kỹ thuật: lúc 19 giờ ngày 11/3/2017 tại địa điểm thi đấu.\ Điều 2. Nội dung thi đấu: Giải...

Trang nhất » Tổng hợp kết quả

Bảng xếp hạng 2017

Xếp hạng sau ván 9

Masters

Hạng Số     Họ và tên Loại Phái Rtg Điểm  HS1   HS2   HS3  n w we w-we K rtg+/-
1 2
 
GM Le Quang Liem     VIE 2712 7,0 0,0 51,0 5,0 9 7 6,12 0,88 10 8,8
2 3
 
GM Bu Xiangzhi     CHN 2711 6,5 0,0 52,5 4,0 9 6,5 6,28 0,22 10 2,2
3 5
 
GM Wang Hao     CHN 2683 6,5 0,0 52,0 4,0 9 6,5 5,85 0,65 10 6,5
4 1
 
GM Wei Yi     CHN 2725 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 6,70 -0,20 10 -2,0
  19
 
IM Tran Tuan Minh     VIE 2503 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 4,21 2,29 10 22,9
6 12
 
GM Rozum Ivan     RUS 2600 6,5 0,0 48,5 5,0 9 6,5 6,22 0,28 10 2,8
7 17
 
GM Vishnu Prasanna. V     IND 2534 6,5 0,0 44,0 4,0 9 6,5 5,56 0,94 10 9,4
8 7
 
GM Mareco Sandro     ARG 2664 6,5 0,0 42,5 5,0 9 6,5 7,40 -0,90 10 -9,0
9 6
 
GM Iturrizaga Bonelli Eduardo     VEN 2673 6,0 0,0 49,0 3,0 9 6 6,88 -0,88 10 -8,8
10 26
 
IM Le Tuan Minh     VIE 2475 6,0 0,0 48,5 4,0 9 6 3,77 2,23 10 22,3
11 4
 
GM Cheparinov Ivan     BUL 2698 6,0 0,0 47,0 3,0 9 6 7,02 -1,02 10 -10,2
12 15
 
  Xu Yinglun     CHN 2540 6,0 0,0 45,0 3,0 8 5 4,66 0,34 10 3,4
13 10
 
GM Zhou Jianchao     CHN 2619 6,0 0,0 44,0 4,0 9 6 6,79 -0,79 10 -7,9
14 16
 
GM Shyam Sundar M.     IND 2536 6,0 0,0 41,5 4,0 9 6 6,07 -0,07 10 -0,7
15 11
 
GM Bogdanovich Stanislav     UKR 2602 6,0 0,0 39,0 6,0 9 6 6,58 -0,58 10 -5,8
16 28
 
IM Nguyen Anh Khoi U16   VIE 2459 5,5 0,0 50,0 5,0 9 5,5 3,88 1,62 10 16,2
17 34
 
IM Shyaamnikhil P     IND 2440 5,5 0,0 47,5 4,0 9 5,5 4,12 1,38 10 13,8
18 8
 
GM Lu Shanglei     CHN 2624 5,5 0,0 46,5 4,0 9 5,5 6,84 -1,34 10 -13,4
19 36
 
WGM Saduakassova Dinara   w KAZ 2428 5,5 0,0 46,0 4,0 9 5,5 4,14 1,36 10 13,6
20 21
 
GM Gomez John Paul     PHI 2481 5,5 0,0 46,0 3,0 9 5,5 4,99 0,51 10 5,1
21 31
 
IM Xu Yi     CHN 2444 5,5 0,0 44,5 4,0 9 5,5 4,29 1,21 10 12,1
22 30
 
IM Garcia Jan Emmanuel     PHI 2444 5,5 0,0 44,0 4,0 9 5,5 4,58 0,92 10 9,2
23 20
 
GM Nguyen Anh Dung     VIE 2482 5,5 0,0 44,0 3,0 9 5,5 4,64 0,86 10 8,6
24 13
 
GM Ghosh Diptayan     IND 2581 5,5 0,0 44,0 2,0 9 5,5 6,42 -0,92 10 -9,2
25 14
 
GM Michalik Peter     CZE 2578 5,5 0,0 43,5 4,0 9 5,5 6,73 -1,23 10 -12,3
26 38
 
IM Ali Muhammad Lutfi     INA 2416 5,5 0,0 43,5 3,0 9 5,5 4,79 0,71 10 7,1
27 52
 
GM Tu Hoang Thong     VIE 2392 5,5 0,0 42,0 4,0 9 5,5 3,97 1,53 10 15,3
28 18
 
GM Stefanova Antoaneta   w BUL 2533 5,5 0,0 41,5 4,0 9 5,5 5,94 -0,44 10 -4,4
29 24
 
GM Dao Thien Hai     VIE 2478 5,5 0,0 41,5 2,0 8 4,5 5,27 -0,77 10 -7,7
30 79
 
  Tran Ngoc Lan     VIE 2254 5,5 0,0 40,0 4,0 9 5,5 2,86 2,64 20 52,8
31 33
 
IM Liu Guanchu     CHN 2441 5,5 0,0 38,5 3,0 9 5,5 5,92 -0,42 10 -4,2
32 37
 
IM Diu Viacheslav     RUS 2421 5,0 0,0 48,0 3,0 9 5 4,53 0,47 10 4,7
33 58
 
IM Li Ruofan   w SGP 2352 5,0 0,0 45,0 4,0 9 5 3,67 1,33 10 13,3
34 9
 
GM Goganov Aleksey     RUS 2621 5,0 0,0 45,0 3,0 9 5 6,56 -1,56 10 -15,6
35 40
 
IM Nguyen Van Huy     VIE 2413 5,0 0,0 43,5 2,0 9 5 4,06 0,94 10 9,4
36 83
 
WIM Vo Thi Kim Phung   w VIE 2220 5,0 0,0 42,0 4,0 9 5 2,01 2,99 20 59,8
37 45
 
IM Vignesh N R     IND 2405 5,0 0,0 41,5 4,0 9 5 4,41 0,59 10 5,9
38 46
 
IM Wynn Zaw Htun     MYA 2405 5,0 0,0 40,5 4,0 9 5 4,86 0,14 10 1,4
39 76
 
FM Nguyen Dang Hong Phuc     VIE 2280 5,0 0,0 40,5 2,0 9 5 2,60 2,40 40 96,0
40 54
 
  Li Yankai     CHN 2389 5,0 0,0 40,0 5,0 9 5 4,86 0,14 20 2,8
41 39
 
IM Vo Thanh Ninh     VIE 2414 5,0 0,0 40,0 3,0 9 5 4,96 0,04 10 0,4
42 41
 
  Xiang Zeyu     CHN 2411 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 5,88 -0,88 10 -8,8
  68
 
IM Chu Wei Chao     CHN 2328 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 4,44 0,56 10 5,6
44 62
 
  Nouri Hamed     PHI 2344 4,5 0,0 49,0 3,0 9 4,5 2,66 1,84 10 18,4
45 48
 
IM Cuhendi Sean Winshand     INA 2403 4,5 0,0 45,0 2,0 9 4,5 4,08 0,42 10 4,2
46 92
 
CM Le Huu Thai     VIE 2167 4,5 0,0 44,0 3,0 9 4,5 1,68 2,82 20 56,4
47 69
 
  Chen Qi B     CHN 2328 4,5 0,0 43,5 2,0 9 4,5 3,44 1,06 20 21,2
48 23
 
GM Lei Tingjie   w CHN 2480 4,5 0,0 43,0 3,0 9 4,5 5,38 -0,88 10 -8,8
49 70
 
IM Kathmale Sameer     IND 2323 4,5 0,0 43,0 2,0 9 4,5 3,55 0,95 20 19,0
50 27
 
GM Antonio Rogelio Jr     PHI 2465 4,5 0,0 42,0 2,0 9 4,5 6,09 -1,59 10 -15,9
51 32
 
IM Liu Xiangyi     SGP 2443 4,5 0,0 41,5 4,0 9 4,5 5,11 -0,61 10 -6,1
52 29
 
GM Laylo Darwin     PHI 2445 4,5 0,0 41,0 3,0 9 4,5 6,11 -1,61 10 -16,1
53 84
 
WIM Zhou Guijue   w CHN 2220 4,5 0,0 41,0 2,0 8 3,5 2,00 1,50 20 30,0
54 63
 
WGM Hoang Thi Bao Tram   w VIE 2340 4,5 0,0 40,5 3,0 9 4,5 3,90 0,60 20 12,0
55 35
 
GM Nguyen Huynh Minh Huy     VIE 2428 4,5 0,0 40,0 2,0 9 4,5 5,80 -1,30 10 -13,0
56 44
 
IM Dimakiling Oliver     PHI 2405 4,5 0,0 39,0 4,0 9 4,5 6,04 -1,54 10 -15,4
57 66
 
GM Hesham Abdelrahman     EGY 2336 4,5 0,0 37,0 4,0 8 4,5 3,87 0,63 10 6,3
  78
 
WGM Swati Ghate   w IND 2254 4,5 0,0 37,0 4,0 9 4,5 3,20 1,30 20 26,0
59 51
 
FM Ervan Mohamad     INA 2401 4,5 0,0 35,5 4,0 9 4,5 5,75 -1,25 10 -12,5
60 61
 
WGM Nguyen Thi Mai Hung   w VIE 2347 4,5 0,0 35,0 3,0 9 4,5 5,44 -0,94 20 -18,8
61 50
 
GM Schebler Gerhard     GER 2402 4,5 0,0 32,5 4,0 8 4,5 6,05 -1,55 10 -15,5
62 60
 
WGM Muminova Nafisa   w UZB 2348 4,5 0,0 29,5 2,0 9 4,5 5,71 -1,21 20 -24,2
63 43
 
FM Tran Minh Thang     VIE 2406 4,0 0,0 48,5 2,0 9 4 3,36 0,64 10 6,4
64 86
 
  Vo Dai Hoai Duc     VIE 2205 4,0 0,0 43,5 1,0 8 3 1,96 1,04 20 20,8
65 49
 
  Lin Yi U16   CHN 2403 4,0 0,0 43,0 1,0 9 4 4,63 -0,63 10 -6,3
66 56
 
FM Pham Chuong     VIE 2377 4,0 0,0 42,5 4,0 9 4 3,59 0,41 20 8,2
67 71
 
FM Reyes Narquingden     PHI 2318 4,0 0,0 40,5 3,0 9 4 3,96 0,04 20 0,8
68 73
 
WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim   w UZB 2297 4,0 0,0 40,5 2,0 9 4 3,19 0,81 20 16,2
69 67
 
IM Duong The Anh     VIE 2334 4,0 0,0 40,0 1,0 8 3 2,86 0,14 10 1,4
70 55
 
IM Abhishek Kelkar     IND 2381 4,0 0,0 39,5 3,0 9 4 5,03 -1,03 10 -10,3
71 80
 
  Gatus Edmundo     PHI 2247 4,0 0,0 38,5 2,0 9 4 2,89 1,11 20 22,2
72 25
 
IM Puranik Abhimanyu     IND 2477 4,0 0,0 38,5 1,0 9 4 6,13 -2,13 10 -21,3
73 53
 
FM Andyka Pitra     INA 2390 4,0 0,0 36,0 3,0 9 4 5,86 -1,86 20 -37,2
74 22
 
GM Torre Eugenio S60   PHI 2481 4,0 0,0 35,5 2,0 9 4 6,64 -2,64 10 -26,4
75 100
 
WFM Zhao Shengxin U16 w CHN 2094 4,0 0,0 35,0 1,0 8 3 1,50 1,50 40 60,0
76 65
 
FM Zou Chen U16   CHN 2338 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 4,92 -0,92 20 -18,4
  87
 
CM Le Minh Hoang     VIE 2198 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 3,68 0,32 40 12,8
78 42
 
GM Cao Sang     VIE 2406 3,5 0,0 42,0 2,0 9 3,5 5,20 -1,70 10 -17,0
79 72
 
IM To Nhat Minh     HUN 2317 3,5 0,0 40,5 3,0 9 3,5 3,91 -0,41 10 -4,1
80 64
 
WGM Wang Jue   w CHN 2338 3,5 0,0 39,5 1,0 9 3,5 3,85 -0,35 10 -3,5
81 85
 
CM Thilakarathne G M H U16   SRI 2213 3,5 0,0 38,0 3,0 8 3,5 2,77 0,73 40 29,2
82 59
 
IM Pham Le Thao Nguyen   w VIE 2351 3,5 0,0 36,0 2,0 9 3,5 5,29 -1,79 10 -17,9
83 99
 
  Godbole Atharva     IND 2100 3,5 0,0 35,0 2,0 9 3,5 2,40 1,10 20 22,0
84 88
 
AGM Nishant Malhotra     IND 2198 3,5 0,0 33,0 2,0 9 3,5 3,53 -0,03 20 -0,6
85 101
 
  Kavinda Akila     SRI 2084 3,0 0,0 40,0 2,0 8 3 1,16 1,84 20 36,8
86 75
 
WGM Nguyen Thi Thanh An   w VIE 2283 3,0 0,0 39,0 3,0 9 3 3,48 -0,48 20 -9,6
87 74
 
FM Kyaw Lin Naing     MYA 2289 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 3,71 -0,71 10 -7,1
  95
 
  Pham Thi Thu Hien   w VIE 2154 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 2,18 0,82 20 16,4
89 97
 
  Luong Phuong Hanh   w VIE 2148 3,0 0,0 38,5 1,0 9 3 2,37 0,63 20 12,6
90 82
 
CM Nguyen Van Thanh     VIE 2238 3,0 0,0 36,5 2,0 9 3 3,42 -0,42 20 -8,4
91 57
 
FM Dang Hoang Son     VIE 2356 3,0 0,0 33,0 2,0 9 3 5,62 -2,62 20 -52,4
92 103
 
  Ning Kaiyu U12 w CHN 2022 3,0 0,0 31,5 1,0 8 2 1,54 0,46 40 18,4
93 98
 
WCM Phan Nguyen Mai Chi   w VIE 2115 3,0 0,0 30,5 2,0 9 3 2,65 0,35 20 7,0
94 77
 
WGM Le Thanh Tu   w VIE 2271 3,0 0,0 27,0 1,0 9 3 5,41 -2,41 20 -48,2
95 89
 
  Tong Thai Hung     VIE 2182 2,5 0,0 38,0 1,0 9 2,5 2,80 -0,30 20 -6,0
96 102
 
WFM Tran Le Dan Thuy   w VIE 2028 2,5 0,0 37,5 1,0 8 1,5 1,34 0,16 20 3,2
97 91
 
  Li Xueyi   w CHN 2170 2,5 0,0 33,0 0,0 9 2,5 2,97 -0,47 20 -9,4
98 81
 
IM Lu Chan Hung     VIE 2243 2,5 0,0 32,5 1,0 9 2,5 4,79 -2,29 20 -45,8
99 94
 
CM Rowe Duane     JAM 2162 2,5 0,0 32,0 2,0 9 2,5 3,43 -0,93 20 -18,6
100 93
 
IM Vasilyev Mikhail S60   UKR 2165 2,5 0,0 26,0 2,0 9 2,5 3,76 -1,26 10 -12,6
101 96
 
WIM Ivana Maria Furtado   w IND 2150 2,0 0,0 30,5 0,0 9 2 2,97 -0,97 40 -38,8
102 90
 
  Chan Kim Yew U16   MAS 2176 1,5 0,0 29,5 1,0 9 1,5 3,90 -2,40 40 -96,0
103 47
 
FM Hoang Canh Huan     VIE 2405 1,0 0,0 33,0 1,0 2 1 1,16 -0,16 10 -1,6

Challengers

Hạng Số     Họ và tên Loại Phái Rtg Điểm  HS1   HS2   HS3  n w we w-we K rtg+/-
1 10
 
  Nguyen Huynh Tuan Hai     VIE 1972 8,0 0,0 52,5 7,0 9 8 5,44 2,56 40 102,4
2 17
 
  Pham Minh Hieu     VIE 1956 7,5 0,0 53,0 6,0 8 6,5 5,00 1,50 20 30,0
3 4
 
WFM Nguyen Thi Thuy Trien   w VIE 2051 7,0 0,0 56,0 6,0 8 6 5,86 0,14 20 2,8
4 9
 
WFM Doan Thi Van Anh   w VIE 1974 7,0 0,0 52,5 6,0 9 7 5,85 1,15 20 23,0
5 21
 
WFM Ton Nu Hong An   w VIE 1946 7,0 0,0 45,0 6,0 6 4,5 3,79 0,71 20 14,2
6 127
 
  Phan Phuong Duc     VIE 0 6,5 0,0 50,5 5,0 9 6,5        
7 55
 
  Duong Thien Chuong     VIE 1661 6,5 0,0 48,5 4,0 8 5,5 1,28 4,22 40 168,8
8 25
 
WFM Do Hoang Minh Tho   w VIE 1918 6,5 0,0 48,0 5,0 5 4 2,71 1,29 20 25,8
9 2
 
  Nguyen Hoang Duc     VIE 2058 6,5 0,0 47,5 6,0 7 4,5 6,23 -1,73 20 -34,6
10 29
 
  Nguyen Trong Hung     VIE 1865 6,5 0,0 44,0 6,0 6 3,5 3,81 -0,31 40 -12,4
11 28
 
WCM Nguyen Ngoc Thuy Trang   w VIE 1886 6,5 0,0 41,0 6,0 4 3,5 2,63 0,87 20 17,4
12 7
 
  Nguyen Huu Hoang Anh     VIE 2025 6,0 0,0 53,0 5,0 8 5,5 5,70 -0,20 20 -4,0
13 1
 
  Duong Thuong Cong     VIE 2066 6,0 0,0 47,0 5,0 8 6 6,90 -0,90 20 -18,0
  123
 
  Nguyen Van Quan     VIE 0 6,0 0,0 47,0 5,0 9 6        
15 54
 
  Brown Geoffrey M S60   ENG 1661 6,0 0,0 47,0 4,0 7 4,5 1,36 3,14 20 62,8
16 37
 
  Lagutin Nelman     PHI 1805 6,0 0,0 46,0 6,0 6 4 2,89 1,11 40 44,4
17 8
 
  Ngo Thi Kim Tuyen   w VIE 1998 6,0 0,0 44,5 5,0 8 5 6,92 -1,92 20 -38,4
18 27
 
  Kim Jinsoo     KOR 1897 6,0 0,0 43,0 5,0 7 5 4,17 0,83 20 16,6
19 30
 
AGM Shubham Shukla     IND 1854 6,0 0,0 42,5 5,0 6 3 2,63 0,37 20 7,4
  68
 
  Dang Anh Minh U12   VIE 1487 6,0 0,0 42,5 5,0 7 4,5 1,26 3,24 40 129,6
21 24
 
  Tran Thi Mong Thu   w VIE 1921 6,0 0,0 42,0 4,0 6 4 4,85 -0,85 20 -17,0
22 26
 
FM Huynh Hai Him     VIE 1899 6,0 0,0 40,0 4,0 6 4,5 4,55 -0,05 40 -2,0
23 14
 
CM Nguyen Quoc Hy U12   VIE 1960 5,5 0,0 52,5 4,0 8 5,5 5,99 -0,49 40 -19,6
24 18
 
FM Nouri Alekhine U12   PHI 1954 5,5 0,0 50,0 4,0 8 4,5 5,55 -1,05 40 -42,0
25 19
 
FM Le Minh Tu     VIE 1950 5,5 0,0 48,5 4,0 7 5 5,79 -0,79 20 -15,8
26 13
 
  Nguyen Duy Trung     VIE 1962 5,5 0,0 47,0 4,0 8 4,5 6,21 -1,71 20 -34,2
27 53
 
  Vo Kim Cang     VIE 1665 5,5 0,0 46,0 4,0 7 4,5 2,02 2,48 40 99,2
28 39
 
WCM Song Yuxin U12 w CHN 1788 5,5 0,0 46,0 3,0 6 3 2,23 0,77 40 30,8
29 35
 
WFM Bach Ngoc Thuy Duong   w VIE 1810 5,5 0,0 45,0 5,0 4 1 1,61 -0,61 40 -24,4
30 23
 
WCM Hoang Thi Hai Anh   w VIE 1934 5,5 0,0 44,5 4,0 7 3,5 4,72 -1,22 20 -24,4
  38
 
  Tekno Sandjojo S60   INA 1793 5,5 0,0 44,5 4,0 6 3 2,09 0,91 40 36,4
  41
 
WFM Nguyen Thi Minh Thu   w VIE 1779 5,5 0,0 44,5 4,0 6 2,5 2,19 0,31 40 12,4
33 112
 
  Mai Le Khoi Nguyen     VIE 0 5,5 0,0 44,0 4,0 9 5,5        
34 12
 
WFM Nguyen Tran Ngoc Thuy   w VIE 1964 5,5 0,0 43,5 5,0 8 4,5 6,73 -2,23 20 -44,6
35 11
 
  Nguyen Truong Bao Tran   w VIE 1965 5,5 0,0 43,5 4,0 6 3,5 5,04 -1,54 20 -30,8
36 16
 
  Lee Kyungseok     KOR 1957 5,5 0,0 43,5 3,0 9 5,5 7,86 -2,36 20 -47,2
37 43
 
  Nguyen Thai Duong     VIE 1762 5,5 0,0 39,5 5,0 5 3 3,10 -0,10 40 -4,0
38 31
 
  Nguyen Thi Thao Linh   w VIE 1854 5,5 0,0 39,0 4,0 5 2,5 3,71 -1,21 20 -24,2
39 42
 
  Pankaj Sindhu     IND 1766 5,5 0,0 37,0 3,0 2 1,5 0,93 0,57 40 22,8
40 5
 
CM Vu Quang Quyen     VIE 2050 5,0 0,0 52,5 4,0 8 4,5 5,99 -1,49 20 -29,8
41 93
 
  Bui Van Hung S50   VIE 0 5,0 0,0 51,5 3,0 9 5        
42 91
 
  Bui Duc Huy     VIE 0 5,0 0,0 48,0 4,0 9 5        
43 133
 
  Vo Thi Nhiem   w VIE 0 5,0 0,0 47,5 3,0 8 4        
44 74
 
  Nguyen Minh Trong U12   VIE 1459 5,0 0,0 47,0 5,0 5 2 0,49 1,51 40 60,4
45 32
 
  Vo Pham Thien Phuc U12   VIE 1841 5,0 0,0 47,0 4,0 7 3 5,13 -2,13 40 -85,2
46 20
 
  Nguyen Minh Thang     VIE 1949 5,0 0,0 45,5 4,0 8 5 6,64 -1,64 40 -65,6
47 47
 
  Cahyadi     INA 1743 5,0 0,0 45,5 3,0 5 2 1,74 0,26 40 10,4
  49
 
  Nguyen Tien Anh     VIE 1700 5,0 0,0 45,5 3,0 6 2,5 1,42 1,08 40 43,2
49 45
 
  Nguyen Xuan Nhi   w VIE 1752 5,0 0,0 45,0 4,0 6 3,5 2,49 1,01 40 40,4
50 6
 
  Yin Stanley     GER 2028 5,0 0,0 43,5 5,0 8 4 6,65 -2,65 20 -53,0
  36
 
WFM Vu Thi Dieu Ai   w VIE 1805 5,0 0,0 43,5 5,0 4 1 1,49 -0,49 20 -9,8
  48
 
  Nguyen Lam Thien     VIE 1710 5,0 0,0 43,5 5,0 5 2 2,37 -0,37 40 -14,8
53 130
 
  Tran Quoc Phu U12   VIE 0 5,0 0,0 43,5 4,0 8 4        
54 56
 
  Bui Nhat Tan     VIE 1660 5,0 0,0 42,0 4,0 4 1 1,29 -0,29 40 -11,6
55 22
 
  Gaticales Martin     PHI 1943 5,0 0,0 40,0 4,0 6 3 5,10 -2,10 20 -42,0
56 40
 
WCM Le Thi Nhu Quynh   w VIE 1784 5,0 0,0 37,0 4,0 4 2,5 2,90 -0,40 40 -16,0
57 60
 
  Nguyen Duc Sang U12   VIE 1603 5,0 0,0 33,5 4,0 2 1,5 1,44 0,06 40 2,4
58 94
 
  Chu Quoc Thinh     VIE 0 4,5 0,0 48,5 4,0 9 4,5        
59 81
 
  Nguyen Thanh Vinh     VIE 1400 4,5 0,0 48,5 2,0 7 2,5 0,59 1,91 40 76,4
60 57
 
  Luanchen Yuantai     CHN 1626 4,5 0,0 46,5 3,0 6 2,5 0,89 1,61 40 64,4
61 52
 
  Le Quang An U12   VIE 1665 4,5 0,0 45,5 3,0 7 3 1,72 1,28 40 51,2
62 105
 
  Le Hong Minh Ngoc   w VIE 0 4,5 0,0 44,5 4,0 9 4,5        
63 119
 
  Nguyen Ngo Lien Huong U12 w VIE 0 4,5 0,0 44,5 3,0 9 4,5        
64 61
 
WCM Nguyen Hong Anh   w VIE 1562 4,5 0,0 43,5 2,0 3 0,5 0,40 0,10 40 4,0
65 73
 
  Doan Phan Khiem U12   VIE 1464 4,5 0,0 42,0 4,0 4 0 0,40 -0,40 40 -16,0
66 114
 
  Nguyen Duc Dung U12   VIE 0 4,5 0,0 41,5 3,0 9 4,5        
67 44
 
  Lim Kian Hwa S60   MAS 1758 4,5 0,0 41,0 4,0 4 1 1,39 -0,39 20 -7,8
  126
 
  Phan Nguyen Dang Kha     VIE 0 4,5 0,0 41,0 4,0 9 4,5        
69 85
 
  Nguyen Dang Bao U12   VIE 1221 4,5 0,0 40,5 4,0 7 2,5 0,56 1,94 40 77,6
70 70
 
  Bui Ngoc Phuong Nghi U12 w VIE 1473 4,5 0,0 40,0 4,0 3 1 0,90 0,10 40 4,0
  71
 
  Nguyen Thien Ngan U12 w VIE 1471 4,5 0,0 40,0 4,0 5 1 1,16 -0,16 40 -6,4
72 69
 
  Tran Nhat Phuong Hn   w VIE 1479 4,5 0,0 39,0 4,0 4 0 0,33 -0,33 40 -13,2
73 87
 
CM Vu Hoang Gia Bao U12   VIE 0 4,5 0,0 38,5 4,0 7 3,5        
74 132
 
  Truong Phi Cuong     VIE 0 4,5 0,0 38,5 2,0 8 3,5        
75 84
 
WCM Nguyen Linh Dan U12 w VIE 1242 4,5 0,0 38,0 4,0 7 2,5 0,69 1,81 40 72,4
76 88
 
WCM Nguyen Thi Thuy Quyen U12 w VIE 0 4,5 0,0 37,0 4,0 6 1,5        
77 65
 
  Ly Nguyen Ngoc Chau U12 w VIE 1521 4,5 0,0 35,5 3,0 2 0,5 0,96 -0,46 40 -18,4
78 63
 
  Tarimo Didik Widiarso     INA 1551 4,5 0,0 34,0 4,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
79 51
 
AGM Siddharth Jagadeesh U12   SGP 1665 4,5 0,0 33,5 4,0 4 1 2,76 -1,76 40 -70,4
80 3
 
WIM Bui Kim Le   w VIE 2055 4,0 0,0 45,5 2,0 6 3,5 5,16 -1,66 20 -33,2
81 76
 
  Pham Tran Gia Phuc U12   VIE 1439 4,0 0,0 44,5 4,0 6 2 0,54 1,46 40 58,4
82 90
 
  An Dinh Minh U12   VIE 0 4,0 0,0 42,5 4,0 9 4        
83 78
 
WCM Luu Ha Bich Ngoc U12 w VIE 1416 4,0 0,0 41,0 2,0 5 1 0,42 0,58 40 23,2
  99
 
  Hoang Viet U12   VIE 0 4,0 0,0 41,0 2,0 9 4        
85 82
 
WCM Nguyen Hoang Thai Ngoc U12 w VIE 1355 4,0 0,0 39,5 4,0 6 1 0,67 0,33 40 13,2
86 80
 
  Le Phi Long     VIE 1404 4,0 0,0 38,5 4,0 5 0 0,56 -0,56 40 -22,4
87 58
 
WCM Pham Tran Gia Thu   w VIE 1621 4,0 0,0 38,5 3,0 5 1,5 2,07 -0,57 40 -22,8
88 86
 
  Nguyen Thi Ngoc Han   w VIE 1183 4,0 0,0 37,0 3,0 6 1 0,60 0,40 40 16,0
89 79
 
AIM Jagadeesh Balakrishnan     SGP 1412 4,0 0,0 36,5 3,0 4 0 0,55 -0,55 20 -11,0
90 72
 
  Truong Tran Loan Ngoc   w VIE 1468 4,0 0,0 36,5 2,0 3 0,5 0,65 -0,15 40 -6,0
91 66
 
  Nguyen Hai Phuong Anh   w VIE 1519 4,0 0,0 36,0 2,0 2 0,5 0,20 0,30 40 12,0
92 59
 
  Kuich Gero S60   SUI 1619 4,0 0,0 35,0 3,0 1 0,5 0,92 -0,42 20 -8,4
93 118
 
  Nguyen Manh Hung     VIE 0 4,0 0,0 34,0 4,0 5 1        
94 77
 
  Le Phi Lan U12   VIE 1437 4,0 0,0 33,0 4,0 2 0 0,29 -0,29 40 -11,6
95 62
 
  Nguyen Ha Minh Anh   w VIE 1553 4,0 0,0 32,5 3,0 3 0 1,70 -1,70 40 -68,0
96 109
 
  Luu Tran Nguyen Khoi     VIE 0 4,0 0,0 31,5 3,0 5 2        
97 95
 
  Dang Anh Quoc     VIE 0 3,5 0,0 41,5 3,0 7 2,5        
98 106
 
  Le Ngo Thuc Han   w VIE 0 3,5 0,0 40,5 3,0 9 3,5        
99 108
 
  Luu Huong Cuong Thinh     VIE 0 3,5 0,0 38,0 2,0 8 2,5        
100 101
 
  Huynh Le Minh Hoang U12   VIE 0 3,5 0,0 37,0 3,0 7 1,5        
101 64
 
  Nguyen Le Ngoc Quy U12   VIE 1537 3,5 0,0 36,5 2,0 3 0,5 1,75 -1,25 40 -50,0
102 67
 
  Vu Ba Khoi U12   VIE 1488 3,5 0,0 36,0 3,0 2 1 0,26 0,74 40 29,6
103 83
 
  Thai Ngoc Tuong Minh U12 w VIE 1293 3,0 0,0 43,0 3,0 7 2 1,05 0,95 40 38,0
104 75
 
  Phan Nhat Y     VIE 1453 3,0 0,0 37,0 3,0 3 0 0,36 -0,36 40 -14,4
105 100
 
  Huynh Kim Son U12   VIE 0 3,0 0,0 37,0 2,0 5 0        
106 125
 
  Pham Quang Hung U12   VIE 0 3,0 0,0 36,5 1,0 7 1,5        
107 121
 
  Nguyen Quoc Truong Son U12   VIE 0 3,0 0,0 34,0 2,0 5 0        
108 89
 
WCM Ton Nu Quynh Duong U12 w VIE 0 3,0 0,0 33,0 3,0 4 0        
109 102
 
  Huynh Phuc Minh Phuong U12 w VIE 0 3,0 0,0 32,0 3,0 6 0        
  120
 
  Nguyen Phuong Ngan U12 w VIE 0 3,0 0,0 32,0 3,0 5 0        
111 113
 
  Ngo Bao Quyen U12 w VIE 0 3,0 0,0 31,0 2,0 5 0        
112 46
 
  Phan Thi Trac Van   w VIE 1745 3,0 0,0 30,5 3,0 2 0 1,68 -1,68 40 -67,2
113 107
 
  Le Vu Hoai An U12   VIE 0 3,0 0,0 30,5 2,0 4 0,5        
114 117
 
  Nguyen Huynh Quoc Vy U12   VIE 0 3,0 0,0 28,5 2,0 4 0        
115 110
 
  Ly Nguyen Ngoc Tran U12 w VIE 0 3,0 0,0 28,0 3,0 5 1        
116 92
 
  Bui Kha Nhi   w VIE 0 2,5 0,0 37,0 1,0 6 1        
117 103
 
  Huynh Thien Ngoc U12 w VIE 0 2,5 0,0 33,0 2,0 4 0        
118 116
 
  Nguyen Hoang Thai Nghiem U12   VIE 0 2,5 0,0 31,5 1,0 2 0        
119 111
 
  Mai Hieu Linh U12 w VIE 0 2,5 0,0 30,5 2,0 5 0        
120 129
 
  Tran Huynh Nam Phuong U12 w VIE 0 2,5 0,0 27,5 1,0 3 0        
121 104
 
  Lam Hoang Long U12   VIE 0 2,0 0,0 34,0 2,0 5 0        
122 97
 
  Ho Ngoc Vy U12 w VIE 0 2,0 0,0 32,5 2,0 5 0        
123 96
 
  Dao Thi Le Xuan   w VIE 0 2,0 0,0 31,0 1,0 3 0        
124 131
 
  Trinh Le Mai   w VIE 0 2,0 0,0 30,0 1,0 0 0        
125 128
 
  Tarini Jagadeesh U12 w SGP 0 2,0 0,0 28,0 1,0 3 0        
126 115
 
  Nguyen Hoang Thai Nghi U12   VIE 0 2,0 0,0 22,5 1,0 3 0        
127 33
 
  Tran Thi Kim Cuong   w VIE 1829 1,5 0,0 34,0 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
128 124
 
  Pham Linh Nham   w VIE 0 1,5 0,0 33,5 0,0 5 1,5        
129 122
 
  Nguyen Tien Duc     VIE 0 1,5 0,0 27,5 0,0 2 0        
130 98
 
  Hoang Anh Tuan     VIE 0 1,0 0,0 29,0 1,0 1 0        
131 15
 
  Doan Thi Hong Nhung   w VIE 1960 0,0 0,0 27,0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  34
 
  Tsao Yui     HKG 1826 0,0 0,0 27,0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  50
 
  Nasution Zulkifli S60   INA 1667 0,0 0,0 27,0 0,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
 

© Copyright Open chess - Bản quyền của Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM (HDBank) 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 62 915 916, Fax: (08) 62 915 900, SWIFT code: HDBCVNVX , Email: ho@hdbank.com.vn , Website www.hdbank.com.vn